Biz Kimik?

Biz Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış, ölkə iqtisadiyyatında öz sözünü demiş və Qafqazın ən böyük metallurgiya şirkəti olan Baku Steel Company-yik. Texnoloji yenilikləri, innovativ avadanlıqları tətbiq edərək şirkətimizi hər zaman qabağa aparırıq.

İstehsalatı maksimum şəkildə avtomatlaşdıran Şirkət bununla həm insan faktorundan yarana biləcək qəzaların qarşısını alır, həm istehsalatı sürətləndirir, həm də ki tam keyfiyyətli məhsulların yaranmasını təmin edir.

İstehsalatımız gücümüzdür və biz bu gücü qurduğumuz düzgün siyasətdən, atılan düzgün addımlardan alırıq.

Ən son Xəbərlər

Bütün xəbərlərlə tanış olun

İstehsal Müəssisələrimiz

Şirkətimizin bir sıra mühüm göstəriciləri

Ton istehsal gücü
Ton 10-32 mm diametrində inşaat armaturu
İşçi çalışır
AZN orta aylıq əmək haqqı